Mercedes-Benz Polska - Śniadanie prasowe

Śniadanie prasowe - doroczne spotkanie z dziennikarzami w siedzibie firmy 22/01/2015
Siedziba Mercedes-Benz Polska
Warszawa